Конверотор на мутации

Инструментът служи за „првеод“ на кодовете на мутации на гените ATP1a2 и ATP1a3.

Конверотор на мутации

Инструкции

  1. Изберете регион, в който са правени изследванията.
  2. Попълнете резултатите от изследванията в полето. Например NM_001256214.1 (ATP1A3) c.2440G>A; p.Asp814Asn

Разчитане на мутация