Асоциация „Алтернираща Хемиплегия в Детството“

Сдружение „Асоциация „Алтернираща Хемиплегия в Детството“ е дружество с нестопанска цел, осъществяващо обществено-полезна дейност. Регистрирано е през март 2019 г. с цел информираност на обществото относно алтерниращата хемиплегия в детството (АХД) и подкрепа на семействата, засегнати от заболяването.

Цели

  • Провеждане на информационни кампании, разработваме и разпространяваме информационни материали за запознаване на лекарите и обществото с алтерниращата хемиплегия в детството и проблемите на пациентите с това заболяване.

  • Подпомагане на изследователски проекти в областта на лечението и терапията на алтернираща хемиплегия в детството.

  • Организиране на дарителски кампании с цел подобряване на начина на живот и лечение на хората страдащи от алтернираща хемиплегия в детството.

  • Поддържане на международни контакти с подобни организации с цел обмен на информация, работа по съвместни проекти свързани с диагностиката и лечението на алтернираща хемиплегия в детството.